2022 kunde man rösta på Nystart Enköping även i valet till Regionen (fd landstingsvalet), där vi ingick i det nybildade gemensamma partiet Lokala Partier i Uppsala län.

Partiet var ett samarbete mellan lokala partier i sex av Uppsala läns kommuner. Nystarts representant vid bildandet var Tuija Rönnback, vice ordförande i Socialnämnden i Enköping.

-Jag tycker att det är ett spännande samarbete som nu startas. Viktigt att vi ingår i det så vi kan få möjlighet att påverka frågor som är angelägna för oss som bor i Enköping. Det är mycket som vi inte kan påverka på kommunal nivå, sade Tuija Rönnback.

Det nybildade partiet lyckades dock inte ta sig in i Regionfullmäktige. Partiet samlade 604 röster (1,4 procent) i vår valkrets (Uppsala läns södra), men endast 0,6 procent i hela Uppsala län. 

De här insändarna har Nystart publicerat i Enköpings-Posten den 13 juni och 20 augusti 2022 (klicka för att förstora):

 • Läs om Lokala partier i Uppsala län genom att klicka HÄR (för dig som har tillgång till Enköpings-Postens och därmed UNT:s material).
 • Lysna på ett inslag om partiet i P4 Uppland HÄR.
 • Följ partiet på Facebook HÄR.
 • Se en video om att “röstdela”, dvs rösta på olika partier i de tre valen, klicka HÄR.

Program för

Lokala partier i Uppsala län

Lokala partier i Uppsala län vill stärka den lokala och regionala demokratin i Uppsala län genom att utveckla medborgardialogen i budgetfrågor, trafikfrågor, vårdfrågor och andra frågor av stor betydelse för invånarna i Uppsala län.

Vård

Vi vill utveckla närvården i hela regionen både för att avlasta Akademiska sjukhuset och för att skapa tillgänghet och trygghet i Uppsalas kranskommuner genom:

 • Närakuter/närvårdscentrum i
  • Enköping
  • Tierp
  • Östhammar
  • Bålsta
  • Knivsta
 • Utveckla och bevara Enköpings lasarett
 • Regional vårdcentral i Bålsta

Infrastruktur

Vi vill utveckla infrastrukturen i hela länet genom att:

 • Fullfölja utbyggnaden av fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm
 • Utveckla Knivsta station till ett resecentrum
 • Bygga Arosbanan (järnväg) mellan Uppsala och Enköping
 • Utveckla vägnätet mot en högre trafiksäkerhet med början på viktiga länsvägar som:
  • Väg 288 mellan Gimo och Börstil
  • Väg 55 mellan Enköping och Strängnäs
  • Väg 76 mellan Älvkarleby och Hargshamn
  • Väg 291 mellan Älvkarleby och Marma fram till E4:an
  • Väg 263 mellan Bålsta och Arlanda
  • Samt på andra vägar av stor betydelse för invånarna
 • Bygga ut cykelvägar mellan Uppsala och Märsta med början mellan Uppsala och Knivsta längs med järnvägen och väg 255
 • Utveckla kollektivtrafiken och förbättra samarbetet mellan UL och SL
 • Ytterligare en pendelstation vid Bålsta västra
 • Tågstopp i Grillby och Alsike

Regional utveckling

Regionens budget ska ses över så att det sker en bättre fördelning av resurser i hela regionen.

Kultur

Kulturen ska stödjas på ett sätt som gynnar så många som möjligt.

___________________________________________________________________________

Lokala partier i Uppsala län är ett parti som ställer upp i regionvalet, bildat av lokala partier i Uppsala län. Partiet jobbar utifrån de frågor som de lokala partierna finner viktiga i sina kommuner – ett parti som styrs från invånarna i kommunerna, inte centralt från en partiorganisation i Stockholm.