Nystart ser med oro att tempot verkar ha stannat av i det politiska arbetet med att få till stånd ett bygge på statt-tomten. Denna insändare var publicerad i Enköpings-Posten 21 november 2019:

 

Håll tempot på Statt-tomten!

På initiativ av Nystart Enköping och Socialdemokraterna i den politiska ledningen 2015-2018 köpte Enköpings kommun den tomt där Stadshotellet tidigare låg, för att säkra utvecklingen av både platsen och centrum.

Under samma period lät vi upphandla och påbörja nödvändiga arkeologiska utgrävningar, så att tomten så snart som möjligt ska kunna bebyggas. Flera välbesökta medborgardialoger har också hållits i frågan.

Parallellt med att de omfattande utgrävningarna nu slutförs, har vi i det så kallade centrumpusslet arbetat fram ett förslag om att utlysa en markanvisningstävling för Statt-tomten. Vi ser gärna att privata bolag kommer med förslag som möjliggör ett bygge av butiker, mötesplatser, kanske hotell och eventuellt några lägenheter.

Så kom valet – och hela fem partier bildade ett minoritetsstyre. Vi är oroliga att det arbete som vår tidigare politiska ledning initierat nu stannar av.

I det nuvarande högerstyret, där Miljöpartiet ingår, finns viljor om alltifrån att sälja tomten till att kommunen ska bygga en park på den. Möjligen också, om Miljöpartiet står fast vid sitt tidigare förslag till kommunstyrelsen, att bygga ett åttavåningshus på torget!

Nystart Enköping uppmanar den högerstyrande minoriteten att återuppta den tidigare politiska ledningens arbete med att få till stånd ett bygge på Statt-tomten.

Vi motionerar därför nu i fullmäktige om att den markanvisningstävling vi förordat snarast blir verklighet. Manegen är krattad, det är dags för er att enas och visa resultat!

Anders Wikman och Ingvar Magnusson

Nystart Enköping