Här följer och kommenterar vi den aktuella politiska debatten. I nya och gamla medier.

Vi börjar med att undra hur mycket vi ska röra till debatten för varandra. Och för medborgarna. Är det politikernas uppgift att göra debatten så obegriplig som möjligt?

Låt oss ta ett aktuellt exempel. Den politiska ledningen (NE och S) har presenterat en plan för hur centrum kan utvecklas. Det är ett pussel där många delar hänger ihop. Såväl kommunala verksamheter och fastigheter som privata.

Allt hänger ihop och mycket behöver utredas innan vi vet vad som är bäst att göra. Innan vi beslutar något är det dumt att låsa sig för något alternativ. En del handlar om Joar-tomten. Det nuvarande Joar-huset är illa åtgånget och en renovering kommer att bli kostsam. Det tidigare projektet med att bygga om Joar för Kulturskolan är stoppat.

Vi vill nu undersöka om det är möjligt att bygga ett kommunhus på tomten. Kombinerat med ett hus som kan bli ett nav i kommunens trädgårdssatsning. Med trädgårdscafé, vinterträdgård, utställningar, yrkeshögskolans trädgårdsmästarutbildning med mera. Vi vill även se hur parkeringsbehovet kan lösas på samma plats, eller någon annanstans.

Vi hoppades kunna få en seriös debatt om olika möjligheter. Innan vi bestämmer oss. Därför ägnar vi mycket plats åt frågan i vår nya tidning som vi just givit ut. Vi har även berättat vad vi menar i andra sammanhang, för att det ska bli så tydligt som möjligt vad vi föreslår. Och varför. Allt för att debatten ska kunna bli så mångsidigt belyst som möjligt.

Delar av den moderatledda oppositionen beskriver nu Joar-frågan så här, klicka på länken:

Så väljer moderaterna med flera att beskriva diskussionen om Joar. Ett p-hus! Är det seriöst att populistiskt degradera hela frågan, till att falskeligen ge ett sken av att det handlar om att göra ett parkeringshus av Joar? Förtjänar inte Enköpingsborna ett mer seriöst förhållningssätt till hela centrumdebatten än så?

Vad tycker du?

Låt oss föreslå några följdfrågor till de fyra representanternas påståenden i videon:

M: Ni stod bakom beslutet att stoppa projektet med att bygga en kulturskola på Joar, när kostnaderna skenade från budgeterade ca 80 miljoner kronor till över 160 miljoner kronor.  Nu slår ni fast att ni vill bevara Joar, utan att presentera vad ni vill ha för verksamhet där. Och därmed givetvis utan att veta kostnaderna för renoveringen. Vad vill ni nu, och vad kostar det?    

C: De investeringar vi står inför beror på att alliansen tidigare undlät att investera och  utföra fastighetsunderhåll. Det handlar om skolor, reningsverk, simhall etc. Vad är det ni vill låta bli att göra den här gången?

KD: Eftersom ni inte har några platser i fullmäktige deltog ni inte i KF-beslutet om att köpa statt-tomten. Vilket är ert förslag för att få bort den sju år gamla gropen vid torget – som ni räknar med kan vinna marknadens gehör?

L: Planeringen för den nya  gymnasieskolan pågår i utbildningsnämnden och dess förvaltning. Alla partier är inbjudna att delta i det arbetet, även Liberalerna som annars inte har någon plats där. Vem vill inte att skolan ska byggas så fort som möjligt?   

Kanske kan de här frågorna få svar i deras monter på mässan?