Nystart Enköping är berett att ta ansvar även under den rådande Corona-krisen. Därför kräver vi ett lokalt krispaket, och lovar att stödja goda idéer om den politiska ledningen träder fram och presenterar det.

Här är en insändare som vi publicerade i lokalpressen den 27 mars. Samtidigt som vi vill uppmärksamma alla som nu jobbar inom bland annat vården, vill vi också markera vikten av att minimera krisens följdverkningar på det lokala samhället.

Klicka på insändaren för att förstora texten. Hela texten finns också under insändaren.

Nystart kräver lokalt krispaket av styret

Corona-utbrottet ställer Enköping, Sverige och världen inför utmaningar som vi ännu inte sett hela vidden av. Låt oss redan nu uppmärksamma och uttrycka vår stora tacksamhet för alla ansträngningar som vår kommuns fantastiska personal gör i dessa tider, inte minst inom omsorgen av våra äldre och hjälpbehövande.

Samtidigt är det viktigt att vi lika snabbt och kraftfullt vidtar åtgärder som begränsar krisens stora ekonomiska effekter på vårt lokala samhälle. Nystart Enköping vill därför att vår kommun snarast sjösätter ett lokalt stödpaket för våra lokala företag, föreningar och organisationer. Vi vill inte att de och deras anställda drabbas mer än nödvändigt.

Många andra kommuner i Sverige är snabbare på bollen. Mat köps in från lokala restauranger till omsorgsverksamheten, bröd till boenden kommer från lokala bagerier och caféer, uteserveringar tillåts öppna tidigare, tillsynsavgifter och andra avgifter tas tillfälligt bort och hyrorna i kommunens lokaler sätts ned för föreningar och andra.

Bidragen till föreningslivet betalas ut snabbare. Föreningar och lokala småföretag får anstånd med fakturor som kommunen råder över. Och kommunen är snabbare med att betala fakturor från lokala företag. Exemplen runt om i Sverige är många.

På senare tid har vårt lokala styres passivitet diskuterats på insändarsidorna. I dessa kristider behöver vi hålla ihop. Nystart kommer att stödja goda förslag för hela vår kommuns bästa. Gärna lite ”utanför boxen”.

Att den politiska ledningen med Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) i spetsen inte lämnat någon som helst information på en hel vecka, exempelvis till oss i kommunstyrelsen, om hur de agerar och tänker är oroväckande. En vecka är lång tid i dessa kristider.

I de utmaningar vi står inför är det extra viktigt att inte bara tjänstemännen styr. Vi förväntar oss att den politiska ledningen även i Enköping åtminstone nu visar handlingskraft och föreslår kraftfulla åtgärder som snabbt kan genomföras.

Nystart Enköping är berett att stödja er!

/Anders Wikman, Tuija Rönnback, Ingvar Magnusson

Representanter i Kommunstyrelsen för Nystart Enköping